FORUM
Ris, ros, diskussioner, mm ...
DmD-SHOP
Afsender:ebbe
Email:iste
Emne:Jamen
Tekst:At tilegne sig retten over andre menneskers liv eller ejendom er naturligvis umoralsk & forkert - og vil altid være forkasteligt.

Vi kan da godt blive enige om, at kunstnernes rettigheder skal respekteres.
Men. Hvordan skal vi gøre det? Skal vi lukke internettet for i det mindste at bringe en af de digitale kanaler, hvor udgivet musik uvægerligt vil spredes, under kontrol?
Mindre vil være virkningsløst, og selv en total nedlukning vil kun have perifer indvirkning på omfanget af pirateri.

Eller er der andre veje? Og hvad er målet?
Skal musikbranchen igen have eksemplarkontrol? Det ville kræve e væsentlig strammere samfundsstyring, end hvad DDR præsterede.
Eller er det nok at musikerne får en rimelig økonomisk ydelse for kundernes brug af værkerne? Det ville kræve pæne ændringer i forretningsmodellerne og væsentlige udviklinger af produkter med brugerkomfort. Til gengæld burde det stadigvæk kunne lade sig gøre. Også selv om chancerne for et vellykket skift bliver mindre dag for dag.

ebbe

Ophavsretloven: § 19. Når et eksemplar af et værk med ophavsmandens samtykke er solgt eller på anden måde overdraget til andre inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, må eksemplaret spredes videre. Når det gælder viderespredning i form af udlån eller udlejning, finder bestemmelsen i 1. pkt. også anvendelse ved salg eller anden form for overdragelse til andre uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

§ 20. Når et værk er udgivet, eller når et eksemplar af et kunstværk af ophavsmanden er overdraget til andre, må de udgivne eller overdragne eksemplarer vises offentligt.”Child pornography is great,” the speaker at the podium declared enthusiastically. ”It is great because politicians understand child pornography. By playing that card, we can get them to act, and start blocking sites. And once they have done that, we can get them to start blocking file sharing sites”. Johann Schlüter, APG, 27/5 2007Dit navn:
Din email:
Overskrift:
Din tekst:
Oversigt alle rum